Asistif Teknoloji Nedir ? - 3D Donate

Genel

Asistif Teknoloji Rehabilitasyon sürecinde kullanılan destek ürün ve teknolojiler olarak bilinen, engelli bireylere eşit çevre koşulları sağlamak ve üretkenliklerini artırarak yaşama dahil olabilmelerini sağlamak için geliştirilen teknoloji alt dalıdır. Yardımcı gereçler ve teknolojiler kişinin işlevselliğini ve bağımsızlığını sağlayarak veya arttırarak yaşama dahil olmalarını kolaylaştıran araç ve gereçlerdir. Ayrıca yetersizlikleri ve sekonder sağlık problemlerini önleme amacıyla da kullanılırlar. Tekerlekli sandalyeler, ortez ve protezler, işitme ve görme cihazları, özel bilgisayar yazılım ve donanımları gibi asistif teknoloji ürünleri ile mobilite, işitme, görme veya iletişim kapasitesi artar. 

Tarihi:

Asistif teknoloji tanımı Rehabilitasyon tıbbında kullanılan yardımcı araç ve gereçlerin asistif teknoloji ürünleri olarak tanımlanması ilk olarak 1998 de Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) aynı adı taşıyan yasasında karşımıza çıkmaktadır. Buna göre asistif teknoloji: engelli bireylerin işlevsel kapasitelerini iyileştiren, koruyan ve artıran, hazır olarak piyasada satılan veya ihtiyaca göre tasarlanmış ya da uyarlanarak üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış her türlü ekipman, alet veya ürün olarak tanımlanır. Asistif Teknoloji kullanım amaçları Günlük yaşam aktivitelerini tek başına yapabilmek Görme, işitme, konuşma, hareket etme, yetileri olmayan kişilerin bu işlevleri alternatif yollarla yapabilmesini sağlamaktır.

Büyüme ve gelişme sürecini desteklemek Öğrenme işlevini kolaylaştırmak Yaşlılık döneminde güvenlik ve kolaylık sunmak Temel olarak asistif teknoloji kullanım amacını engeli olan bireylerin bağımsız bir yaşam sürmesini sağlamak veya kolaylaştırmak olarak özetleyebiliriz. 

Sınıflandırılması:

Asistif teknoloji ürünleri teknoloji gerektirmeyen ürünler, düşük teknoloji gerektiren ürünler ve yüksek teknoloji gerektiren ürünler olarak sınıflandırılır. Sapı kalınlaştırılmış çatal ve bıçaklar, uzanma gereçleri, çorap giymeyi kolaylaştıran gereç, üçgen yastık gibi ürünler teknoloji gerektirmeyen Asistif Teknoloji ürünlerine örnek verilebilir. Tekerlekli sandalyeler, walker, kısa bacak cihazı, işitme cihazları düşük teknoloji ürünleridir. Yüksek teknoloji ürüne örnekler ise çevre kontrol sistemleri, üst ekstremite ve alt ekstremite kullanımını kolaylaştıran robotik sistemler, lokomat olabilir. Kişinin yeti yitimi özelliğine göre farklı işlevleri kolaylaştırmak amacıyla değişik türde Asistif Teknoloji ürünleri geliştirilmektedir.

Günümüzde 3D yazıcıların maliyetlerinin düşmesiyle düşük teknoloji gerektiren asistif teknoloji ürünleri bir kaç saat içerisinde üretilerek engelli bireyler için hayatı kolaylaştırmada önemli bir yer almaktadır. Bireye özel kişiselleştirme tercih edilen filamentlere göre esneklik sağlamakta olup doktor kontrolünde hastaya müdahalede bulunulması hastanın güvenliği açısından önemlidir.

 

 

 

 

 

Ergoterapist İsmail İŞLER