Okupasyon Nedir ? - 3D Donate

Genel

Law ve arkadaşları okupasyonları ‘’kişinin kendi kendine idame etmek, ifade etmek ve bir şeyleri yapmak üzere kendi içsel ihtiyaçlarını karşılamak için uğraştığı aktiviteler ve görev kümeleri’’ olarak tanımlamıştır. Okupasyonlar bireylerin yaşamsal rolleri ile bağlantılıdır ve farklı ortamlarda yapılır. Okupasyonlar bir bireyin her gün yaptığı tüm aktiviteleri(kendine bakım, iş ve üretici aktiviteler, oyun ve serbest zaman aktiviteleri vb ) ve görevleri kapsar. 

Okupasyonel Performans:

Okupasyonel performans ‘’Kültürel olarak tanımlanmış, kişinin yaşı ile uyumlu, kendisi için anlamlı olan okupasyonları seçme, organize etme ve bunları yapma yeteneği’’ olarak tanımlanmaktadır. Okupasyonel performans kişilerin algılarına, amaçlarına, sorumluluklarına, isteklerine ve yaşadıkları çevrenin taleplerine göre şekillenen karmaşık bir sürecin sonucudur.

Ergoterapi mesleği de diğer profesyonel meslekler gibi zaman içinde teorik temelleri açısından çeşitli değişimler geçirmiştir. Ancak değişmeyen tek şey okupasyonun ergoterapinin temel paradigması olmasıdır. Okupasyonel performans ve katılımın en üst seviyeye çıkarılması için kullanılan müdahaleler her zaman kişi merkezlidir.

Engelli bir çocuğun okula ve sosyal işlere katılmasına yardım etmek, yaralanma sonrası bireyin becerilerini tekrar kazanmasını sağlamak, fiziksel ve bilişsel değişimleri deneyimleyen yaşlı bireyleri desteklemek, şiddet görmüş bireylerin iş gücüne veya yaşama yeniden katılımını sağlamak ergoterapi müdahale yaklaşım örneklerinden bir kaçıdır. Bireyi, okupasyonlarını ve çevresini iyi değerlendirip anlayarak katılım hedefine ulaşmayı başarabiliriz.

 

 

 

 

Ergoterapist İsmail İŞLER